Tijdens de periode dat het eigen kinderdagverblijf gesloten is, kan u opvang reserveren in één van onze andere kinderdagverblijven. Inschrijvingen voor de zomervakantie starten in mei.

 

Voor externe vakantieopvang wordt er een waarborg aangerekend van 150€, afhankelijk van uw dagprijs. Deze waarborg dient binnen de 2 weken en voor aanvang van de opvang betaald te worden. Deze wordt na betaling van de factuur teruggestort.

 

Afwezigheden tijdens de vakantieopvang gelden volgens dezelfde regels die vermeld staan in het huishoudelijk reglement.

 

Wanneer uw kind al naar school gaat, kan u eveneens vakantieopvang aanvragen in onze kinderdagverblijven. Dit tot en met de leeftijd van 3 jaar.

 

Aanvragen voor de zomervakantie kan je indienen vanaf 15/5. 

Feestdagen, brugdagen en collectieve sluitingen

Hier vindt u de andere sluitingsdagen terug.