Vakantieopvang

Tijdens de periode dat het eigen kinderdagverblijf gesloten is, kan u opvang reserveren in één van onze andere kinderdagverblijven. Het aanvraagformulier voor vakantieopvang kan u hier terugvinden. Ten laatste vier weken voor de start van de schoolvakantie zal u meegedeeld worden of uw aanvraag voor vakantieopvang in het kinderdagverblijf dat u koos goedgekeurd is.

De factuur voor de vakantieopvang dient vooraf betaald te worden. Bij niet tijdige betaling wordt de vakantieopvang automatisch geannuleerd. U krijgt op het moment van toekenning steeds bijkomende informatie rond betalingsformaliteiten alsook de plaats en de groep waar uw kind opvang zal hebben. Afwezigheden tijdens de vakantieopvang door ziekte of welke reden dan ook worden niet terugbetaald.

U kan ook vakantieopvang aanvragen indien u nog geen klant bij ons bent of uw kind al naar school gaat. Vakantieopvang kan aangeboden worden tot het kind de leeftijd van vier jaar bereikt heeft.