Onze afspraken

Als u kiest voor Beata Kinderdagverblijven en de opvangplaats werd bevestigd, is de eerste stap een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u het huishoudelijk reglement mee en wordt uw opvangplan opgesteld.

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen

Wanneer uw kind ziek (met of zonder doktersattest) is of om een andere reden afwezig is in ons kinderdagverblijf, wordt er een gerechtvaardigde afwezigheidsdag afgetrokken.

Afhankelijk van het aantal opvangdagen per week heeft uw kind recht op een aantal afwezigheidsdagen. Indien de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen op zijn, zal u toch een vergoeding moeten betalen.

Opzeg

Indien u de opvang wenst te beëindigen (bv. als u kind naar school gaat), dient u dit schriftelijk en twee maanden vooraf aan te geven. Indien u de opzegperiode niet respecteert, zal er twee maanden worden doorgerekend.

Extra kosten

Luiers worden voorzien vanuit het kinderdagverblijf zelf. Hiervoor wordt een dagelijkse meerprijs aangerekend.

Indien u uw facturen graag op papier ontvangt en manueel wilt betalen, rekenen we administratiekosten aan.