Onze afspraken

Aanvraag en toewijzing

U kan een plaats aanvragen via de website van de kinderopvangzoeker Antwerpen. https://www.antwerpen.be/nl/kinderopvangzoeker#/

Een aanvraag is nog geen toewijzing. Wij geven u zo snel mogelijk antwoord of wij een plekje vrij hebben in de door u gevraagde periode of niet.

Indien wij plaats hebben, nodigen wij u uit voor een rondleiding en een eventuele inschrijving. Inschrijving in het kinderdagverblijf kan uitsluitend via een verantwoordelijke.

Een minimumaanwezigheid van gemiddeld 3 dagen per week is vereist.

 

Definitieve inschrijving

Voor de start van de opvang wordt er met u een schriftelijke overeenkomst opgemaakt. De inschrijving is definitief na het ondertekenen van een schriftelijke overeenkomst en het volstorten van de waarborg.

De voorziene opvangdagen en -uren worden afgesproken bij opmaak van de overeenkomst.

 

Waarborg

Wanneer er een dossier wordt opgemaakt, dient u een waarborg van 200 euro te betalen. 

Ouders die een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben minder dan 29.599,43 euro (index 2022) dienen een verlaagde waarborg te betalen van €50. De waarborg wordt bij het stopzetten van de opvang terugbetaald.

 

Stopzetting van de opvang

Wanneer u niet langer van onze opvangvoorziening wenst gebruik te maken, meldt u dit minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk of via e-mail. Gedurende de opzegperiode wordt aanwezigheid van uw kind nog verwacht. Deze dagen gereserveerd in uw opvangplan blijven ook tijdens de opzegperiode gelden.

 

Openingsuren

Het kinderdagverblijf is elke werkdag open van 7.00u tot 18.00u.*uitz. Droomvlucht openingsuren: 6u – 18u30.

Wij vragen om 10 minuten voor sluitingstijd uw kind te komen afhalen. Zo is er nog voldoende tijd om de dag van uw kind te bespreken.

 

Brengen en afhalen

U brengt uw kind volgens de afspraken in het opvangplan.

Tijdens de breng- en haalmomenten kan U (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de begeleid(st)ers of de verantwoordelijke.

Toegang tot het kinderdagverblijf

Indien van toepassing wordt bij aanvang van de opvang een toegangsbadge bezorgd. Deze badge verleent toegang tot het kinderdagverblijf/de parking.

U dient verlies van deze badge steeds te melden!

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst.

U verwittigt vooraf de verantwoordelijke of de begeleid(st)er wanneer iemand anders uw kind komt afhalen. Indien U dit niet doet, zullen wij de ouders telefonisch contacteren en mondeling toestemming te vragen. Wanneer we niemand kunnen bereiken, kan het kind niet worden meegegeven. De kinderen kunnen niet afgehaald worden door broers en/of zussen jonger dan 18 jaar zonder schriftelijke toestemming van de ouders.

Beide ouders staan op gelijke voet. De opvang kan niet weigeren het kind aan de andere ouder mee te geven. 

Aanwezigheden

Als algemeen principe geldt dat u betaalt voor de gereserveerde dagen in uw opvangplan.

Door deze manier van werken, kunnen wij onze planning goed opmaken, hebben wij een duidelijker zicht op welke dagen er nog plaats is in de opvang en kunnen we zoveel mogelijk ouders aan een opvangplaats helpen.

Daarnaast hebben we een duidelijk zicht op onze inkomsten (zowel wat ouders betalen en welke subsidies we ontvangen) zodat de opvang financieel leefbaar blijft.

Aankomst- en vertrektijden worden dagelijks genoteerd in het digitale heen- en weerboekje dat U per mail ontvangt na het afhalen van uw kindje. 

Een halve dag is een aanwezigheid van minder dan 5u. Een volledige dag is een aanwezigheid vanaf 5 uur.

Gerechtvaardigde afwezigheden

Naast de collectieve sluiting van het kinderdagverblijf heeft U recht op een aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.

Gerechtvaardigde afwezigheidsdagen (benoemd als respijtdagen) zijn dagen die U initieel gereserveerd heeft en waarop uw kind afwezig kan zijn, zonder dat U hiervoor dient te betalen.

Op jaarbasis worden u 20 dagen toegekend (volledig jaar en voltijds ingeschreven).

Start U later in het jaar, stopt U vroeger of komt uw kind deeltijds, dan zal het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen pro rata worden toegepast. Ook bij aanpassing van uw opvangplan zal het aantal respijtdagen opnieuw berekend worden.

Onder gerechtvaardigde dagen worden dus alle afwezigheidsdagen verstaan zoals  ziekte, snipperdag, verlof, overmacht… zolang u het maximale aantal van 20 dagen (deeltijds pro rata) niet overschreden heeft.

Ook wanneer U reserveert voor een hele dag, maar slechts een halve dag aanwezig bent, betaalt U voor een halve dag (60% van uw dagprijs) en zal er een halve respijtdag (gerechtvaardigde afwezigheid) afgetrokken worden van uw saldo.

Ongerechtvaardigde afwezigheden

Wanneer U het maximale aantal van 20 dagen op jaarbasis (pro rata voor deeltijds of geen volledig jaar aanwezig) overschreden heeft en u dus uw potje aan respijtdagen reeds heeft opgebruikt, zijn dit ongerechtvaardigde dagen.

Wanneer er een volledige dag gereserveerd is en het kind een volledige dag afwezig is, en uw respijtdagen zijn op, dan wordt dit omschreven als een ongerechtvaardigde afwezigheidsdag.

Uw effectieve dagprijs zal aangerekend worden met een minimaal tarief van 12,80 euro per dag.

Onverwittigde afwezigheden.

Je meldt elke afwezigheid van uw kind ten laatste 1 uur voor het gebruikelijke aankomstuur de dag van de afwezigheid. Afwezigheden worden via e-mail gemeld.

Voor het niet verwittigen van een afwezigheid, wordt U altijd het maximale tarief aangerekend. Deze bedraagt 30,37 euro (indexering 2022).

Vermijd dus deze kosten en breng ons altijd even op de hoogte wanneer uw kind niet aanwezig zal zijn.

Dit tarief wordt jaarlijks geïndexeerd door Kind en Gezin.

Gezonde voeding

Ons kinderdagverblijf zorgt tijdens de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd van uw kind en zijn inbegrepen in de dagprijs. De voeding wordt verdeeld door een voedingsleverancier Agape. Zij bereiden de voedingen (groentepap, mixvoeding, stukjes voeding, fruitpap), pasteuriseren en verpakken het vacuüm. Wij warmen de maaltijden dan op volgens de HACCP regels in een regeneratie-oven. Dit regenereren is een traag opwarmingsproces aan lage temperaturen (+/- 120°), zodat alle voedingswaarden bewaard blijven. Als kinderdagverblijf kiezen wij bewust voor gezonde voeding en zijn onze desserten ook zonder toegevoegde suikers.

Vanaf 4maanden bestellen we automatisch een groentepapje en vanaf 6 maanden wordt er vlees, vis of een vleesvervanger toegevoegd aan het menu. Vanaf de leeftijd van 13 maanden bestellen we voor de kinderen grotere stukjes.

Het menu wordt kenbaar gemaakt via het digitaal heen- en weerschriftje en aan de infoborden in het kinderdagverblijf.

Wanneer uw kind een dieet moet volgen, zoals bv. een glutenvrij dieet, of wanneer U speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal het kinderdagverblijf hieraan, in de mate van het mogelijke, tegemoetkomen. Gelieve hierover afspraken te maken met de verantwoordelijke en een attest van uw arts te voorzien.

Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieetproducten dient U zelf mee te brengen. U bezorgt het kinderdagverblijf informatie over het product, de bereidingswijze en – voor dieetproducten – de nodige medische achtergrondinformatie.

Voor het geven van borstvoedingsmelk is het belangrijk om steeds naam en datum op de fles te vermelden. Voor de melkvoeding van de baby’s meet u in een flesje de afgemeten hoeveelheid water af en in een (melkpoeder)doosje de afgemeten hoeveelheid melkpoeder. In het kinderdagverblijf zullen deze gemengd worden. Gelieve dus geen op voorhand klaargemaakt(e) flesje(s) mee te brengen. De melkflesjes en melkpoederdoosjes dienen van een naam voorzien te worden.

Slapen op de rug

Om wiegendood te voorkomen leggen we kinderen jonger dan één jaar op de rug te slapen. Rugligging is de veiligste slaaphouding. In zijligging kan de baby op de buik rollen en in buikligging kan de ademhaling van een baby belemmerd worden, dit verhoogt de kans op wiegendood. We stimuleren ouders om de baby vanaf de geboorte op zijn rug te slapen te leggen. Zo is het kindje de rugligging gewoon en kan de overgang van thuis naar de opvang vlot verlopen.

Regelmatig toezicht

Tijdens het slapen houden we regelmatig toezicht. De begleidsters kijken, luisteren en voelen om de 10 minuten. 

Baby’s slapen in de leefruimte tot de leeftijd van 6 maanden. Sommige baby's zijn zo gevoelig aan licht en geluid dat het niet lukt om in dezelfde ruimte te slapen. Zij kunnen in een aangrenzende ruimte slapen waar zichtbaarheid mogelijk is bv. via raam of een hoek in de leefruimte.

Bij oudere baby’s houden we regelmatig toezicht (om de 10 minuten) op het slapende kind in de slaapruimte.

Bij peuters proberen we zoveel mogelijk aanwezig te zijn in de slaapruimte.

Een kind kan vooral de beginperiode in de opvang als zeer stresserend ervaren. Dit kan een verandering in het slaappatroon teweegbrengen. We opteren indien mogelijk om het kind geleidelijk aan voor  korte tijd in de opvang te laten en geleidelijk te laten wennen.

Veilige bedden

Onze bedden voldoen allemaal aan de Europese veiligheidsnormen.

We kiezen voor bedden met vrije circulatie zodat de lucht goed kan circuleren langs spijlen en bodem.

 

Een veilig bed is een leeg bed.

Baby onder de 6 maanden kan enkel slapen met een losse tuut.

Kinderen boven de 6 maanden kunnen inslapen met een losse tuut, knuffel en/of doek. 

Kinderen worden nooit te slapen gelegd met een ketting aan de tuut. Geen hoofdkussen tot de leeftijd van 2 jaar. We hangen geen mobiel op en leggen geen spelmateriaal in het bed.

 

Rust en regelmaat.

Het ontwikkelen van een slaappatroon is essentieel. Bij baby’s streven we er naar  het slaappatroon zoveel mogelijk af te stemmen op het slaapritme van thuis. Daarom vragen we ’s morgens bij het onthaal het uur van wakker worden. Door de vele prikkels in een kinderdagverblijf kan het kind meer slaap nodig hebben.

Luiers en verzorgingsproducten

Luiers en verzorgingsproducten worden voorzien door het kinderdagverblijf.

Ook als u eigen luiers (dit kan enkel op doktersvoorschrift) of  wasbare luiers meebrengt wordt er een afvalverwerkingskost aangerekend.

Wasbare luiers worden thuis gewassen en klaargemaakt voor gebruik.

Zindelijkheidstraining

Wanneer uw kindje aan zindelijkheidstraining toe is, dient u voldoende onderbroekjes mee te brengen.

Tijdens de zindelijkheidstraining worden de luiers per stuk aangerekend.

Ziektebeleid

Een ziek kind hoort niet thuis in de kinderopvang. Het wordt best verzorgd in een rustige, vertrouwde omgeving.

Af en toe eens ziek zijn, is volkomen normaal bij kinderen. Omdat hun weerstand nog volop in ontwikkeling is, zijn kinderen vatbaarder voor infecties.

Een acuut ziek kindje kan niet naar het kinderdagverblijf komen.

De beslissing of een ziek kindje mag blijven, gebeurt altijd in het kinderdagverblijf.

Uw kind moet ’s morgens vrij zijn van ziektesymptomen en zonder tekenen van algemeen discomfort. Kinderen jonger dan 6 maanden met koorts worden altijd geweigerd.

Als het kindje in de loop van de dag ziek wordt, nemen wij meteen contact op met de ouders. Afhankelijk van de ziektetoestand, kan u verzocht worden, het kind zo snel mogelijk te komen afhalen.

 

Hou zeker ook rekening met:

 • besmettingsgevaar voor andere kinderen;
 • geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging;
 • laat uw telefoonnummer achter en
 • zorg ervoor dat je steeds telefonisch bereikbaar

Te ziek voor de opvang?

Het kinderdagverblijf zal weigeren uw kind op te vangen indien:

 • Uw kind te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen en het welbevinden van uw kind duidelijk lager ligt dan normaal.
 • Uw zieke kind te veel aandacht en zorg nodig heeft, waardoor de veiligheid en de gezondheid van de andere opgevangen kinderen niet meer kan gegarandeerd worden.
 • Uw kind heeft één of meerdere symptomen vertoont:
  • Diarree: bloederige ontlasting of 3x lopende of waterige ontlastingen al dan niet gepaard gaand met koorts.
  • Braken: herhaaldelijk al dan niet gepaard gaand met algemeen onwel zijn en/of
  • Bloedbraken.
  • Zeer zware hoest met algemeen ziek zijn, koorts of
  • Enkel koorts (= temperatuur > 38°) zonder verdere symptomen:
   • Kinderen jonger dan 3 maanden met koorts worden steeds
   • Bij kinderen ouder dan 3 maanden en koorts lager dan 39° worden de ouders steeds op de hoogte Vanaf de tweede dag met koorts worden zij geweigerd, tenzij er een doktersattest is waarop staat dat het kind naar de opvang mag komen.
   • Bij kinderen ouder dan 3 maanden en koorts hoger dan 39° dienen de kindjes onmiddellijk te worden afgehaald. Vanaf de tweede dag met koorts worden zij geweigerd, tenzij er een doktersattest is waarop staat dat het kind naar de opvang mag komen.

Uw kindje dient ’s morgens koortsvrij naar de opvang te komen. Wanneer uw kindje koorts krijgt in de opvang passen wij bovenstaande regels toe*.

Voor alle andere ziektes en symptomen volgen wij de adviezen van Kind en Gezin.

https://www.kindengezin.be/nl/thema/gezondheid-en-vaccinatie/koorts-ziekte-en-medicatie/ziek

Kostprijs 

Beata Kinderdagverblijven werken inkomsten gerelateerd. De dagprijs wordt berekend op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen en gebeurd door Kind en Gezin. Op de website www.kindengezin.be kan je een simulatie maken van de dagprijs of een dagprijs aanvragen. Zonder het attest van de dagprijs kan je geen opvang hebben bij Beata Kinderdagverblijven.

Bij een aanwezigheid van minder dan 5 uur, betaalt u 60% van de dagprijs.

Bij een aanwezigheid vanaf 5 uur, betaalt u 100% van de dagprijs.

Daar zal een bijkomende kost komen van luiers (+ afvalverwerkingskost). De luiers worden voorzien door het kinderdagverblijf. Daarvoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van €1.60 voor een aanwezigheid van meer dan 5 uur, 0.96€ voor een aanwezigheid van minder dan 5 uur en €0.59 voor peuters die enkel een luier dragen tijdens het dutje. Jaarlijks worden de kosten op 1 januari geïndexeerd.

‘Beata kinderdagverblijven’ voert ouderparticipatie hoog in het vaandel. Wij vinden het heel belangrijk dat ook ouders zich hier thuis voelen. We trachten ouders actief te betrekken door veel informatie en beeldmateriaal uit te wisselen. Deze uitwisseling maakt continuïteit tussen de thuisomgeving en de opvang mogelijk, wat zorgt voor veiligheid en herkenning bij de kinderen.

We proberen er in de eerste plaats voor te zorgen dat iedereen zich hier welkom en thuis voelt. Nieuwe ouders en kinderen krijgen een uitgebreide rondleiding en een intakegesprek. We nemen royaal de tijd om naar jullie verwachtingen te luisteren en proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden.

Door verschillende momenten te organiseren zoals: wenmomenten, koffiemomenten, voorleesweken, ouderavonden en tal van andere initiatieven, proberen we ervoor te zorgen dat ouders zich betrokken en vertrouwd voelen.

We streven naar een omgeving waarin alles open gecommuniceerd kan worden en waar iedereen zich veilig thuis voelt.

Beata kinderdagverblijven is geïnspireerd op de pedagogische visie van Reggio Emilia. In deze visie wordt sterk ingezet op buiten spelen. De voordelen van kinderen regelmatig buiten te laten spelen zijn talrijk:

Gezondheid

Buiten spelen versterkt de immuniteit. Uw kind beweegt meer, krijgt meer vitamine D en zuurstof binnen.

Slaap

Door de gezonde buitenlucht en het ravotten heeft uw kind een kwalitatievere slaap.

Zelfvertrouwen

Klimmen, klauteren, door tunnels kruipen,... geeft uw kind ruimere spelmogelijkheden wat het zelfvertrouwen bevordert.

Sociaal

 Uw kindje komt in contact met leeftijdsgenootjes van andere klassen. Zo maken ze weer nieuwe vriendjes!

Spelmateriaal

Belangrijk volgens de visie is ook het werken met kosteloze materialen. In de natuur vinden we talloze voorwerpen waar de kinderen mooie creaties mee kunnen maken.

Milieubewust

Onderzoek toont aan dat kinderen die vanaf jonge leeftijd veel buiten spelen, later ecologischer in het leven staan.

var acc = document.getElementsByClassName("accordion"); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) { acc[i].addEventListener("click", function() { this.classList.toggle("active"); var panel = this.nextElementSibling; if (panel.style.maxHeight) { panel.style.maxHeight = null; } else { panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + "px"; } }); }

Heb je na het lezen van deze FAQ nog vragen?

Neem contact op.