Kiezen voor Beata

Het is belangrijk dat kinderen zich goed voelen binnen onze opvang. We trachten dit te realiseren door veiligheid en geborgenheid te bieden in een omgeving waar ze kunnen lachen, genieten en plezier kunnen maken en zichzelf kunnen zijn. Het is voor ons erg belangrijk om de eigenheid van elk kind te respecteren en positief te communiceren.

Alle locaties

Beata kinderdagverblijven zet zich sterk in op het thuis voelen in onze opvang voor ouder en kind. Samen staan we in om uw kind een onvergetelijke tijd in ons kinderdagverblijf te bezorgen.

 

Dit willen we realiseren door een ervaringsgerichte werking aan te bieden waar kinderen mogen groeien tot een sterk individu, waar we kansen bieden om zoveel mogelijk zelf te mogen ontdekken in een boeiende speelruimte.

 

Daarnaast voorzien we in open spelmateriaal dat aanzet tot experimenteren. We hechten ook veel belang aan een goede samenwerking met ouders. Dit doen we door de ouders welkom te heten tot in de klas, hen uitgebreid te informeren en ook het dagverloop en onze werking uitvoerig te documenteren.

 

Zo zijn we gekomen tot onze kernzin die onze werking mooi samenvat: SAMEN GROEIEN ONTDEKKEN BELEVEN.

background image

Onze pedagogische visie

Geïnspireerd door Reggio Emilia laten we onze begeleiding ervaringsgericht werken waardoor welbevinden en betrokkenheid centraal staan in onze visie. Ouderparticipatie is daarbij een essentieel onderdeel. We proberen ouders zoveel mogelijk en op verschillende manieren te betrekken in onze werking. Dit alles documenteren we via verschillende kanalen.

Lees meer over onze visie